1500-tallet

Huset, der var beboet af husmænd, kan i hvert fald føre sin historie tilbage til 1500-tallet, ja måske endnu længere tilbage. Det hørte under Dalum Kloster, i hvis jordebog det nævnes første gang i 1533. Efter reformationen kom det til at høre under godset Christiansdal, der blev oprettet på klostrets jord.

1750 tallet

Kongeligt ejerskab. Kong Frederik d. 5 ejede i denne periode Bondestuen som dengang hed ”Hedehuset”. Kongen har formentlig også gæstet Bondestuen på daværende tidspunkt.

1800-tallet

Da Odense Kommune i midten af 1870’erne købte Fruens Bøge af kammerherre Christian Benzons arvinger for 53.000 kr., omfattede købet både Fruens Bøge og Hunderup Skov samt en række andre bygninger. Bondestuen som dengang hed ”Hedehuset” var én af de bygninger, der fulgte med i købet. ”Restaurant Bondestuen” i det udseende vi kender i dag, blev opført i 1856.

1908 til 1929

Traktørstedet Restaurant Bondestuen er formentlig åbnet i 1908 måske tidligere, altså et mere end hundrede år gammelt traktørsted. I 1929 kom Carl Christian Knudsen til som restauratør, han interesserede sig glødende for hestesport, og med den nærliggende væddeløbsbane, der blev indviet i 1935, blev Bondestuen snart vandingssted for de tørstige ”hestefolk”. Der udveksles i dag stadig ”staldtips” og der kommer ofte besøg fra Fyens Væddeløbsbane. Efter Carl Christian Knudsens død overtog datteren Gurli Margit Madsen og sin mand John Holger Madsen driften indtil midten af 1980’erne, den dag i dag er det fortsat Carl Christian Knudsens familie, der er med i driften af Restaurant Bondestuen samt indehaver af bygningerne.

22 December 2015

Restaurant Bondestuen blev offer for en påsat brand og var lukket næsten et år. Heldigvis kunne man genopbygge Restaurant Bondestuen nøjagtig som den var. Flere af bygningerne og en del af det indvendige inventar blev reddet. Dette gør at Restaurant Bondestuen i dag fremstår flottere end nogensinde.